Beste collega's,

We willen het onderwijzend personeel graag uitnodigen voor een bijeenkomst die gaat over de invulling van het professioneel statuut.

Iedere school moet voor 1 augustus zo’n statuut hebben. Het professioneel statuut gaat over de professionele ruimte die van belang is om je werk goed te kunnen doen. We willen op deze bijeenkomst aan de hand van een aantal vragen nadenken hoe we aan deze professionele ruimte binnen onze scholen in Weert nu handen en voeten geven en waar verbeteringen mogelijk zijn. De bijeenkomsten zijn bedoeld om input te verzamelen voor een eerste versie van dit statuut. Dat moet vervolgens, voor 1 augustus a.s., formeel bekrachtigd worden door de
MR-en.
Het professioneel statuut is vanaf augustus een voorwaarde voor bekostiging van de school.

Bijgevoegde folder van de AOB geeft verdere informatie over dit statuut.

Er worden twee bijeenkomsten georganiseerd die plaatsvinden op maandag 14 mei in de F-kantine van de Philips van Horne en woensdag 23 mei in het restaurant van Het Kwadrant.

Graag ontvangen wij jullie aanmelding voor een bijeenkomst, via onderstaand inschrijvingsformulier, vóór 9 april 2018. 

Namens de directies van LVO Weert, 

John Hausmans,
Voorzitter Centrale Directie LVO Weert/Cranendonck