Aan de scholen van LVO Weert, BRAVO! College Cranendonck - Het College Weert - Het Kwadrant - Philips van Horne

Genodigden:

 • Leden van de MR-en
 • Leden van de Ouderraden
 • Leden van de Leerlingenraden
 • Teamleiders
 • Docenten 
 • Stichting Leergeld

De directies van LVO Weert organiseren een thema avond rondom de thema’s reizen en leermiddelen & devices. Deze zal plaatsvinden op:

Datum: woensdag 28 februari 2018
Tijd: 19.00 – 20.30 uur
Locatie: Het College, Parklaan 1a Weert, de Collegezaal
 
We willen graag met u over een aantal zaken van gedachten wisselen.
Aangaande reizen betreft dit:

 • De zin van reizen op scholen
 • Het kostenaspect en de betaalbaarheid
 • De verantwoordelijkheid gekoppeld aan de veiligheid
 • De toegevoegde waarde

Scholen organiseren vele soorten reizen, een meerdaagse trip naar een verre bestemming, een dagexcursie naar een stad in de regio, een ski reis, een uitwisseling met een andere school, een reis naar India op vrijwillige basis en introductiekamp in een eerste leerjaar.
Scholen, zeker binnen LVO Weert, hebben ook de ambitie om leerlingen buiten de school te laten leren, maar lopen hierbij ook tegen grenzen aan.

Ten aanzien van leermiddelen & devices betreft dit:

 • Maatwerk: welke rol spelen adaptieve leermiddelen hierin, gekoppeld aan de 7 OpMaat ambities van LVO
 • Digitale leermiddelen ontsluit je door middel van een device. Hoe zit het dan met de financiering van de devices?

Het doel van de avond is om te komen tot een eerste aanzet voor een beleidskader, dat we willen gaan inzetten bij de vraag welke reizen we willen organiseren, gezien onze eigen ambities EN hoe we denken over de aanschaf van devices in relatie tot digitale leermiddelen.

We kunnen dit alles niet alleen en we hebben dan ook uw inbreng nodig. Als u wilt deelnemen meldt u dan vóór 23 februari 2018 aan via onderstaand formulier. 
De avond zal bestaan uit een korte presentatie gevolgd door een aantal interactieve werkvormen, waarbij iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om zijn of haar inbreng te hebben.

Namens de directies van LVO Weert,

John Hausmans
Voorzitter centrale directie LVO Weert/Cranendonck