Het Kwadrant: donderdag 16 januari 2020

U bent op Het Kwadrant van harte welkom vanaf 18:30 uur. Om 18:45 uur start het programma voor vmbo en praktijkonderwijs. Zowel leerlingen als ouders/verzorgers dienen zich in te schrijven. U kiest een van de volgende leerstromen: 

 • Praktijkonderwijs (PRO)*
 • vmbo
 • vmbo en Praktijkonderwijs (PRO)*

* Praktijkonderwijs is ingericht voor leerlingen die extra hulp nodig hebben bij de lessen. Vandaar dat de klassensamenstelling iets kleiner is dan bij het vmbo. Om in aanmerking te komen voor praktijkonderwijs heeft u een indicatie/beschikking nodig. Uw basisschool kan u hierover informeren.

Ouders en leerlingen kunnen zowel bij praktijkonderwijs als bij vmbo een programma volgen. Na afloop is er voldoende ruimte voor ouders en leerlingen om nog vragen te stellen of een afspraak te maken.


PRAKTIJKONDERWIJS

Programma Praktijkonderwijs voor ouders:

 • Presentatie door leerlingen
 • Presentatie over procedure met betrekking tot inschrijven en indicatie

Programma Praktijkonderwijs voor leerlingen:

 • De leerlingen wonen mini-lessen bij om zo kennis te maken met Praktijkonderwijs.

Na afloop is er voldoende ruimte voor ouders en leerlingen om nog vragen te stellen of een afspraak te maken.

VMBO

Programma vmbo voor ouders:

 • Algemene presentatie over het vmbo, aansluitend:
 • Tafelgesprekken met docenten en leerlingen. Over de volgende onderwerpen vinden de tafelgesprekken plaats (u kunt doorlopend aan deze gesprekken deelnemen):
 1. Dyslexie
 2. Ondersteuning/CJG
 3. IOT-er (Intern Ondersteuningsteam)
 4. Ouderraad
 5. Vakmanschapsroute
 6. Sportstroom
 7. Koers
 8. Basis- /Kaderberoepsgerichte leerweg
 9. Kwadrantleerlingen (leerlingenraad) over de profielen


Programma vmbo voor leerlingen:

 • 18:45 uur Start les 1
 • 19:30 uur Einde les 1

 • 19.45 uur Start les 2
 • 20.30 uur Einde les 2


Alle leerlingen volgen 1 theorieles en 1 praktijkles.

Voor de theorieles mogen jullie 1 les kiezen. Dit is een les gekoppeld aan een richting die we op school aanbieden:

 • Sportstroom
 • Koers-vmbo
 • Vakmanschapsroute
 • Regulier vmbo (basis-/kaderberoepsgerichte leerweg)

Voor de praktijkles word je ingedeeld in één van de volgende lessen:

 • Economie & Ondernemen
 • Zorg & Welzijn
 • Nature, Food & Design
 • Techniek

Voor de praktijkles hoef je je niet van te voren aan te melden. 


Aanmeldformulier

Het aanmeldformulier is op deze pagina te vinden van dinsdag 26 november t/m woensdag 18 december 2019. 

Maak een keuze uit een van de volgende leerstromen:

Leerlingen en ouders die praktijkonderwijs kiezen zijn nu klaar met invullen. Als een leerling vmbo kiest dan verzoeken wij de leerling om hieronder een keuze te maken voor een proefles.