Koers

LVO Weert is per 1 augustus 2016 van start gegaan met een nieuw onderwijsconcept onder de naam ‘Koers’. Koers is een vorm van onderwijs voor de onderbouw mavo, havo en atheneum waarbij de leerling zelf richting geeft aan en eigenaar is van zijn leerproces. Kernwoorden zijn: keuze, ruimte, structuur en coaching. Binnen Koers werken leerlingen en docenten met elkaar samen, willen leerlingen graag leren, uitgaande van hun eigen interesses en kwaliteiten.


Koers

Binnen Koers werken vakdocenten en leerlingen samen aan een brede ontwikkeling van de leerling, waarbij zoveel mogelijk uitgegaan wordt van de kwaliteiten en interesses van de leerling. Daarbij is het van belang dat de leerling keuzemogelijkheden heeft. Gedurende zijn hele Koersloopbaan heeft een leerling dezelfde coach; deze is verantwoordelijk voor de algemene begeleiding van het leerproces en minder voor de vakinhoudelijke. Dit alles gebeurt in een omgeving die inspirerend werkt en veel minder regulerend.


Aanmelden

Aanmelden voor Koers gebeurt via de reguliere opleidingen. Ouders en leerlingen melden zich aan bij Het College Weert, de Philips van Horne of het BRAVO! College en kunnen ter plekke aangeven of ze interesse hebben in Koers. Voor Koers zijn 40 plaatsen beschikbaar en bij grote belangstelling wordt geloot. Hierbij wordt het uitgangspunt gehanteerd dat er een evenredige verdeling is van mavo, havo en atheneum. Leerlingen die niet bij Koers geplaatst worden, worden automatisch ingedeeld op de school waar ze zich hebben aangemeld. 


Meer weten? Op www.koersweert.nl vindt u meer informatie.