Internationalisering (ELOS)

ELOS-scholen bereiden leerlingen voor op de internationale samenleving. In de lessen is er aandacht voor Europese en internationale oriëntatie en tijdens de lessen Engels, Duits en Frans wordt er alleen nog in de betreffende taal gesproken om de taal sneller onder de knie te krijgen. Leerlingen hebben bovendien de mogelijkheid om twee talen op hoog niveau te ontwikkelen en ze krijgen modules aangeboden in één of meer vreemde talen. Uiteraard kunnen leerlingen ook deelnemen aan excursies en uitwisselingen met Europese partnerscholen en zelfs een week naar het buitenland voor het maken van het profielwerkstuk.

Het ELOS-concept wordt aangeboden op Het College Weert.