Tweetalig Onderwijs/IB

Tweetalig Onderwijs (TTO) houdt in dat bij niet-talenvakken zoals bijvoorbeeld geschiedenis en biologie Engels als instructie- en communicatietaal wordt gebruikt. In een tweetalige klas spreken docenten en leerlingen in principe dus geen Nederlands, maar Engels. TTO heeft twee belangrijke doelen: het vergroten van de taalbeheersing van leerlingen en het verkrijgen van een internationale oriëntatie. Bij de Tweetalige stroom hoort ook een internationaal buitenlesprogramma.

Omdat de leerlingen worden opgeleid voor het gewone havo-, atheneum- of gymnasiumexamen, zijn de lessen in de laatste drie leerjaren overwegend in het Nederlands. Wel kunnen de leerlingen een extra examen Engels doen op een hoger niveau: ze ontvangen dan het zgn. ‘English Language A and Literature’ certificaat van het International Baccalaureaat. Het certificaat is internationaal erkend en vergemakkelijkt daarmee de toegang tot universiteiten in het buitenland.

 
Het Tweetalig Onderwijs en Internationaal Baccalaureaat wordt aangeboden op het atheneum en gymnasium van Het College Weert.