Voorlichtingsavonden en proeflessen

Binnenkort maken alle leerlingen van groep 8 met hun ouders/verzorgers en leerkrachten op de basisschool een keuze voor een vervolgopleiding in het voortgezet onderwijs. Een grote stap en belangrijke beslissing! Alle leerlingen van groep 8 hebben via hun basisschool een uitnodigingsbrief voor de voorlichtingsavonden ontvangen. Inschrijven voor deze avonden kan via onderstaand aanmeldformulier. Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 23 november 2018.

NB Mocht u zich op meerdere scholen aan willen melden voor de voorlichtingsavond, dat kan! Ververs wel even de pagina nadat u een aanmelding heeft verzonden.

BRAVO! College Cranendonck: maandag 10 december 2018

Tijdens de voorlichtingsavond op het BRAVO! College krijgen ouders/verzorgers specifieke informatie over de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast stelt het BRAVO! College zich voor. De leerlingen van groep 8 mogen gedurende de presentatie voor de ouders deelnemen aan een 60-minuten durende workshop. Klik hier voor een uitgebreide toelichting over de workshops. Leerlingen dienen een keuze te maken uit de vijf aangeboden workshops. Leerlingen kunnen kiezen uit alle workshops, ongeacht de uiteindelijke leerstroom die ze gaan volgen.

Programma:

 • 18.30 uur: Inloop
 • 18.45 uur: Start voorlichting voor ouders en workshops voor leerlingen
 • 19.45 uur: Presentatie workshops
 • 20.15 uur: Einde

Het College Weert en KOERS: dinsdag 11 december 2018

Op Het College Weert kunnen ouders/verzorgers zich inschrijven voor drie voorlichtingsrondes over leerstromen en speerpunten; inclusief Koers. Leerlingen volgen ondertussen een tweetal proeflessen. Klik hier voor een toelichting op het aanbod. Wij verzoeken zowel aan de ouders/verzorgers als de leerlingen om vooraf een keuze te maken.  

Het programma voor de ouders/verzorgers:

 • 18:00 - 18:30 uur: ontvangst in de hal. Wij openen onze deuren om 18.00 uur.
 • 18:30 - 19:00 uur: voorlichtingsronde 1
 • 19:05 - 19:35 uur: voorlichtingsronde 2
 • 19:40 - 20:10 uur: voorlichtingsronde 3
 • 20:10 - 20:35 uur: koffie en gelegenheid om vragen te stellen in de hal

Het programma voor de leerlingen:

 • 18:00 - 18:30 uur: ontvangst in de hal
 • 18:30 - 19:30 uur: proefles 1
 • 19:35 - 20:35 uur: proefles 2

Inschrijven Ouders

Philips van Horne: woensdag 12 december 2018

Op de Philips van Horne schrijven zowel de leerlingen als de ouders/verzorgers zich vooraf in. Inschrijven kan voor het eerste deel van de avond (18:30-19:30 uur) óf voor het tweede deel van de avond (19:30-20:30 uur). De ontvangst voor het eerste deel van de avond vindt plaats in de aula tussen 18:00 - 18:30 uur. 

OUDERS EN LEERLINGEN INSCHRIJVING 18:30 - 19:30 UUR

OUDERS EN LEERLINGEN INSCHRIJVING 19:30 - 20:30 UUR

Het Kwadrant: donderdag 13 december 2018

U bent op Het Kwadrant van harte welkom vanaf 18:30 uur. Om 18:45 uur start het programma voor vmbo en praktijkonderwijs. Zowel leerlingen als ouders/verzorgers dienen zich in te schrijven. U kiest een van de volgende leerstromen: 

 • praktijkonderwijs (PRO)*
 • vmbo
 • vmbo en praktijkonderwijs (PRO)*

* Praktijkonderwijs is ingericht voor leerlingen die extra hulp nodig hebben bij de lessen. Vandaar dat de klassensamenstelling iets kleiner is dan bij het vmbo. Om in aanmerking te komen voor praktijkonderwijs heeft u een indicatie/beschikking nodig. Uw basisschool kan u hierover informeren.

Ouders en leerlingen kunnen zowel bij praktijkonderwijs als bij vmbo een programma volgen. Na afloop is er voldoende ruimte voor ouders en leerlingen om nog vragen te stellen of een afspraak te maken.


PRAKTIJKONDERWIJS

Programma ouders praktijkonderwijs. Wij bieden u het volgende programma aan:

 • Presentatie door leerlingen
 • Presentatie over procedure met betrekking tot inschrijven en indicatie

Programma leerlingen praktijkonderwijs

 • De leerlingen zullen mini-lessen bijwonen om zo kennis te maken met praktijkonderwijs.

Na afloop is er voldoende ruimte voor ouders en leerlingen om nog vragen te stellen of een afspraak te maken.

VMBO

Programma ouders vmbo. Wij bieden u het volgende programma aan:

 • Algemene presentatie over het vmbo, aansluitend:
 • Tafelgesprekken met docenten en leerlingen. Over de volgende onderwerpen vinden de tafelgesprekken plaats (u kunt doorlopend aan deze gesprekken deelnemen):
 1. Dyslexie
 2. Ondersteuning/CJG
 3. Vakmanschapsroute
 4. Sportstroom
 5. Koers
 6. Basis- /Kaderberoepsgerichte leerweg
 7. Kwadrantleerlingen

Programma leerlingen vmbo:

 • 18:45 uur Start les 1
 • 19:30 uur Einde les 1

 • 19.45 uur Start les 2
 • 20.30 uur Einde les 2

Alle leerlingen volgen 1 theorieles en 1 praktijkles. Voor de praktijklessen mogen jullie 1 les kiezen.

INSCHRIJVEN

Maak een keuze uit een van de volgende leerstromen:

Leerlingen en ouders die praktijkonderwijs kiezen zijn nu klaar met invullen. Als een leerling vmbo kiest dan verzoeken wij de leerling om hieronder een keuze te maken voor een proefles.