Welkom bij LVO Weert


LVO Weert maakt onderdeel uit van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). LVO Weert verbindt de Philips van Horne, Het Kwadrant en Het College Weert en BRAVO! College Cranendonck. Bovendien is LVO Weert in het schooljaar 2016-2017 van start gegaan met een nieuw onderwijsconcept onder de naam ‘Koers’.

Deze vier scholen hebben besloten samen te werken om het gemeenschappelijk onderwijsaanbod en de kwaliteit van het onderwijs in de toekomst te garanderen. LVO Weert wil samen met ouders en leerlingen bouwen aan:

 • Talentontwikkeling, waarbij de persoonlijke ontwikkeling centraal staat.
 • Kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs.
 • Breed onderwijsaanbod, waaronder Tweetalig Onderwijs, Kunst & Cultuur, Technasium en Sportklassen.
 • Samenwerking met het primair onderwijs, vervolgonderwijs en bedrijfsleven.

De scholen hebben één gezamenlijke centrale directie en een servicepunt dat voor alle drie de scholen op het gebied van ICT, personeel, financiën, administratie en facilitair werkzaam is. De scholen hebben alle drie een eigen locatiedirecteur, die ondersteund wordt door een sectordirecteur.

Koers

LVO Weert is in het schooljaar 2016-2017 gestart met een nieuw onderwijsconcept onder de naam ‘Koers’. Koers is een vorm van onderwijs voor de onderbouw mavo, havo en atheneum waarbij de leerling zelf richting geeft aan en eigenaar is van zijn leerproces. Kernwoorden zijn: keuze, ruimte, structuur en coaching. Binnen Koers werken leerlingen en docenten met elkaar samen, willen leerlingen graag leren, uitgaande van hun eigen interesses en kwaliteiten.

 

Aanmelddagen

Zit uw kind in groep 8 van de basisschool? Dan maakt u dit schooljaar met uw kind een keuze voor een school voor voortgezet onderwijs. Weet u al welke school het wordt? Zoekt u een Topsport Talentschool? Volgt uw kind graag Tweetalig Onderwijs? Of kiest hij of zij misschien voor Koers? Aanmelden op één van de scholen van LVO Weert kan op maandag 11 en dinsdag 12 maart 2019 tussen 19:00 tot 21:00 uur.

LVO Weert
De scholen van LVO Weert bieden een breed onderwijsaanbod met veel onderwijskundige extra’s. Zo is er altijd wel een school die past bij de talenten van uw kind.


Aanmelden
Leerlingen die in het schooljaar 2019-2020 starten met vmbo-basis, vmbo-kader, het Praktijkonderwijs of de zesjarige techniekopleiding kunnen zich aanmelden op Het Kwadrant.

Aanmelden voor mavo (incl. mavo technologieroute), tweejarige brugklas mavo-havo, havo (incl. havo-tto) kan op de Philips van Horne. Aanmelden voor atheneum (incl. atheneum-tto) en gymnasium (incl. gymnasium-tto) op Het College Weert.

Aanmelden op het BRAVO! College Cranendonck kan voor de vierjarige mavo, de eerste twee leerjaren van vmbo-basis, vmbo-kader en atheneum en de eerste drie leerjaren van de havo. Tevens kunnen wij u berichten dat basis-, kader- en mavoleerlingen zich voor het schooljaar 2019-2020 kunnen aanmelden voor de zesjarige techniekopleiding/vakmanschapsroute op het BRAVO! College.

Tijdens de aanmeldavonden kunt u uw kind tevens aanmelden voor onderwijskundige extra’s zoals Sportline, het Technasium of het Tweetalig Onderwijs.


KOERS
Leerlingen kunnen zich ook aanmelden voor KOERS (mavo-havo-atheneum). De aanmelding voor KOERS vindt plaats op Het College. Er geldt geen maximum aan het aantal inschrijvingen voor Koers. Alle leerlingen die zich aanmelden, worden ook daadwerkelijk bij KOERS geplaatst.


KOERS- Het Kwadrant
Ook Het Kwadrant biedt voor de BK-leerlingen volgend jaar KOERS aan. Aanmelden voor KOERS-Het Kwadrant kan tijdens de reguliere aanmeldavonden op Het Kwadrant zelf. Het minimale aantal aanmeldingen is 18 leerlingen. Bij te veel kandidaten wordt op basis van loting een keuze gemaakt.


Vakmanschapsroute/zesjarige techniekopleiding BRAVO! College
Leerlingen van de niveaus basis, kader en mavo kunnen zich voor het schooljaar 2019-2020 aanmelden voor de 6-jarige techniekopleiding/vakmanschapsroute op het BRAVO! Een unieke vmbo/mbo-techniekopleiding waarbij een leerling in zes jaar het vakdiploma Techniek haalt op mbo niveau 2 of 3.

Het Cranendonckse bedrijfsleven, BRAVO! College, Kr8tig, gemeente Cranendonck, Vocaal en het OCC hebben de handen ineengeslagen en gaan definitief van start met het innovatief techniekonderwijs onder de vlag van het BRAVO! College. Een belangrijke stap in de realisatie van een duurzame industrie campus METALOT. 


Aanmelden
De leerling wordt geacht zelf bij de aanmelding aanwezig te zijn. Voor het aanmelden zijn de volgende documenten nodig:

 • Een geldig identiteitsbewijs van de leerling ter verificatie.
 • Het BSN-nummer van de leerling.
 • Adviesformulier VO van de basisschool.
 • Het ingevulde aanmeldformulier.
 • Het ingevulde toestemmingsformulier.

De aanmeldformulieren en het toestemmingsformulier zijn hier te downloaden:

Downloaden en thuis invullen zorgt voor een snellere doorstroom tijdens het aanmelden. Indien u niet in de gelegenheid bent om het aanmeld- en toestemmingsformulier thuis uit te printen, dan kunt u de formulieren op de aanmeldavond ter plekke invullen.

Locaties

 • Het Kwadrant - Thornstraat 7, Weert
 • Philips van Horne - Herenstraat 298, Weert
 • Het College Weert en KOERS - Parklaan 1a, Weert
 • BRAVO! College Cranendonck – Jan van Schoonvorststraat 1, Budel

De kennismakingsavonden voor de nieuwe leerlingen zijn op:
maandag 17 en dinsdag 18 juni 2019.


Stichting LVO

LVO Weert is onderdeel van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, beter bekend als LVO, een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg.

Onze scholen zijn zonder uitzondering kleinschalig. Soms ziet u dat terug in het gebouw, soms in de organisatie binnen het gebouw. In een veilige omgeving ontdekt en ontwikkelt uw kind zijn talenten, onder begeleiding van deskundige docenten. Betrokken mensen die stáán voor onderwijskwaliteit. Die er samen met u voor willen zorgen dat uw kind lekker in zijn vel zit en het maximale uit zichzelf haalt.

Kortom: we zetten ons in voor uitstekend onderwijs en bereikbare scholen van alle schooltypes voor Limburgse leerlingen. Daarmee geven we toekomst aan uw kind en aan onze provincie.


Vacatures

Als school hebben we geregeld vacatures. Raadpleeg dan https://www.werkenbijlvo.nl/ om te beoordelen of er een functie tussen zit die wellicht voor u is weggelegd. U kunt dan via de aangegeven weg reageren. 


Goed onderwijs voor iedereen

In Weert bundelen wij onze krachten om goed onderwijs te kunnen geven aan iedereen. Ben je benieuwd naar hetgeen we in Weert te bieden hebben? Ga dan eens uitgebreid zitten voor ons compilatiefilmpje (+/- 15 minuten).