Het College Weert


Op Het College Weert kunnen leerlingen terecht voor atheneum en gymnasium. Ook Koers Onderwijs, een nieuwe vorm van onderwijs voor de onderbouw mavo, havo en atheneum, is op Het College gevestigd. Het College heeft een lange traditie van goed onderwijs. Dat onderwijs is de afgelopen jaren nog rijker gemaakt. Maatwerk is het sleutelwoord. We geven leerlingen de ruimte om eigen keuzes te maken. Je krijgt meer verantwoordelijkheid en meer ruimte om zelf of samen met anderen aan projecten te werken. Wij willen dat je naast theorie ook kennis maakt met de toepassing ervan. Je wordt uitgedaagd om met deze kennis actief aan de slag te gaan. En dat betekent vooral veel doen. Zelf of samen met andere leerlingen.

Het gebouw biedt voldoende mogelijkheden hiervoor, zoals leslokalen, samenwerkplekken, stilteplekken en natuurlijk ICT. Zo worden de lessen aantrekkelijk en afwisselend. Elk vak heeft op Het College in Weert zijn eigen vakdomeinen. Hier zijn steeds twee of drie docenten van (meestal) hetzelfde vak aanwezig. Dit heeft als voordeel dat je ook eens uitleg aan een andere docent kunt vragen dan aan je eigen leraar.

Leerlingen met een advies atheneum of gymnasium kunnen zich aanmelden op Het College Weert.

Klik hier om naar de website van Het College te gaan