Het College Weert


Op Het College Weert kunnen leerlingen terecht voor atheneum en gymnasium. Ook Koers, een vorm van onderwijs voor de onderbouw mavo, havo en atheneum, is op Het College gevestigd. Het College heeft een lange traditie van goed onderwijs. We geven leerlingen de ruimte om eigen keuzes te maken.

Je krijgt meer verantwoordelijkheid en meer ruimte om zelf of samen met anderen aan projecten te werken. Wij willen dat je naast theorie ook kennis maakt met de toepassing ervan. Je wordt uitgedaagd om met deze kennis actief aan de slag te gaan. En dat betekent vooral veel doen. Zelf of samen met andere leerlingen.

Het gebouw biedt voldoende mogelijkheden hiervoor, zoals leslokalen, samenwerkplekken, stilteplekken en natuurlijk ICT. Zo worden de lessen aantrekkelijk en afwisselend. 

Leerlingen met een advies havo/vwo of vwo (athenuem/gymnasium) kunnen zich aanmelden op Het College Weert. Aanmelden voor Koers kan met een mavo- havo- of vwo-advies.

Klik hier om naar de website van Het College te gaan