Havo

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs, oftewel havo, is het op één na hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs. De havo is een algemeen vormende, theoretische opleiding en geen beroepsopleiding. Het havo-diploma is een startkwalificatie. De opleiding duurt vijf jaar en leidt op tot het hoger beroepsonderwijs (hbo). Met een bewijs dat de eerste drie jaar goed zijn doorlopen, kan een leerling doorstromen naar een vakopleiding of een middenkaderopleiding in het mbo. Het havo-diploma geeft toegang tot het vwo en een havo-leerling kan deelnemen aan een versneld mbo-traject.

De havo wordt aangeboden op de Philips van Horne. De eerste drie leerjaren van de havo zijn ook te volgen op BRAVO! College Cranendonck.