VMBO kaderberoepsgerichte leerweg

Een leerweg is de route die een leerling volgt vanaf de onderbouw in het vmbo naar het onderwijs dat daarop aansluit. De keuze voor een leerweg heeft te maken met de manier van leren: meer theoriegericht of meer praktisch. In de kaderberoepsgerichte leerweg leert een leerling vooral door praktisch bezig te zijn. Deze leerweg bereidt voor op de vakopleidingen en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4).

Leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg volgen onderwijs in kleine groepen. De leerlingen krijgen individuele ondersteuning van mentoren en vakdocenten om te werken aan eventuele didactische achterstanden.

Vmbo-leerlingen die door een leerachterstand of andere omstandigheden extra hulp nodig hebben, kunnen leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) volgen. Voor leerlingen die naar verwachting geen diploma kunnen halen, is er praktijkonderwijs.

De vmbo kaderberoepsgerichte leerweg wordt aangeboden op Het Kwadrant. Op het BRAVO! College kun je een vmbo-diploma behalen binnen het profiel Dienstverlening & Producten.