Kies een locatie

Sluit
Het Kwadrant
VMBO Basis, VMBO Kader, Vakmanschapsroute, Praktijkonderwijs (PRO)
Naar onderwijsaanbod
Sluit
Het College Weert
Atheneum, Gymnasium, KOERS
Naar onderwijsaanbod
Sluit
Philips van Horne
Mavo, Havo, Tweejarige Mavo-Havo brugklas
Naar onderwijsaanbod
Sluit
Bravo! College cranendonck
VMBO Basis, VMBO Kader, Mavo, Havo, Atheneum, Techniekopleiding
Naar onderwijsaanbod
Bravo! College cranendonck
vmbo basis, vmbo kader, mavo, havo, atheneum, techniekopleiding
Het College Weert
atheneum, gymnasium, Koers
Het Kwadrant
vmbo basis, vmbo kader, vakmanschapsroute, praktijkonderwijs (PRO)
Phiips van Horne
mavo, havo, tweejarige mavo-havo brugklas

Met vmbo biedt diverse leerwegen in het voortgezet onderwijs die toeleiden naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Leerlingen die graag met hun handen werken en praktisch zijn ingesteld, kunnen de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg volgen. Leerlingen die meer theorie aankunnen, volgen meestal de gemengde of theoretische leerweg (mavo). Buitenschools leren is een speerpunt. 

Vier jaar durende opleiding die je voorbereidt op het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) of de havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs).

De mavo heeft in leerjaar twee een voorbereidend beroepsprogramma dienstverlening & producten. In leerjaar drie en vier volgen leerlingen het beroepsgerichte programma dienstverlening & producten met beroepsgerichte vakken in de richting economie en ondernemen, technologie & productontwikkeling, care & welness en multimedia & design met als doel een doorlopende leerlijn naar het MBO en een breder beeld van de beroepenmarkt. 

Havo- en atheneumleerlingen starten op het BRAVO! College in dakpanklassen. Twee niveau's zijn gegroepeerd in één klas. Bij voldoende aanmeldingen is er ook een aparte atheneum-brugklas. Leerlingen kunnen op het BRAVO! College drie jaar havo en twee jaar atheneum volgen. Daarna kunnen ze bij de Philips van Horne terecht voor havo en bij Het College voor atheneum. 

Unieke vmbo/mbo opleiding in samenwerking met mbo-opleidingen uit Brabant en Limburg en het regionale bedrijfsleven. In zes of zeven jaar een vakdiploma Techniek mbo niveau 2 of 3 én een vmbo diploma.

Leer- en ontwikkelingsproces met als doel het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden, die het mogelijk maken om een weloverwogen keuze te maken voor het vervolgonderwijs en succesvol in de maatschappij te functioneren.

Op een veilige manier aan je talenten werken met een traject op maat, lesstof in minder lessen eigen maken, verrijkingsmodules, verrijkende activiteiten. Leerlingen met leer- en motivatieproblemen kunnen een traject 'leren leren' aangeboden krijgen.

Het College is gecertificeerd als begaafdheidsprofielschool en biedt speciale programma's voor hoogbegaafde en meer begaafde leerlingen. Het BRAVO! College maakt gebruik van de faciliteiten en kennis van Het College. De atheneumleerlingen op het BRAVO! College worden in het eerste leerjaar, samen met de leerllingen van Het College, gescreend.

Graag met sport bezig? Extra sportlessen, waarvoor je regelmatig buiten de school sport. Naast de traditionele sporten, maak je ook nog eens kennis met veel verschillende niet-traditionele sporten zoals tennis, korfbal, golf, klimmen, circustechnieken, breakdance en nog veel meer.

Twee keer in de week een 'extra' gymles en examen doen in het vak gym. In de les BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) ga je dieper in op verschillende bewegingsvaardigheden die je in de gewone gymles misschien al gehad hebt. Daarnaast krijg je sporten aangeboden die in de gewone gymles niet voorkomen.

Stimuleert de combinatie van studie en topsport door aangepast onderwijs te bieden. 

Je zit op het atheneum, je bent creatief, vindt het leuk om te tekenen, schilderen, met mode bezig te zijn of aan toneel te doen. De Weerter scholen zijn creatieve scholen vol talenten die creatievelingen zoals jij weten te stimuleren en inspireren. Denk ook aan exposities, Van Horne Pop en het Muziekgala.

Voor iedereen met muziek als passie. Kennis maken met alle aspecten van muziek en de mogelijke vervolgopleidingen. Een aanvulling op de muzieklessen bij een muziekschool en/of privé-docent. Locatie: Philips van Horne. 

Het College, de Philips van Horne, Het Kwadrant, het BRAVO! College en een aantal bedrijven in de regio Weert hebben afgesproken samen te werken op het gebied van o.a. stages en een betere aansluiting op het bedrijfsleven.

Het atheneum is een vorm van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) zonder de klassieke talen Grieks en Latijn en het vak wetenschapsoriëntatie. Het atheneum duurt zes jaar. De exameneisen voor atheneum- en gymnasiumleerlingen zijn gelijk, alleen doen gymnasiasten ook eindexamen in ten minste één van de klassieke talen. Iedere leerling doet examen in een of twee van de vier profielen:

  • Cultuur & Maatschappij
  • Economie & Maatschappij
  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek.

Hier volg je de vakken Latijn en Grieks en daarnaast nemen we je mee naar de wondere wereld van kunst, cultuur en wetenschap uit de Klassieke Oudheid. Er is ruimte om te werken in je eigen tempo en je kunt sneller door de lesstof gaan. Ook zijn er extra modules: de plusprogramma's. 

Koers is een vorm van onderwijs voor de onderbouw mavo, havo en vwo waarbij de leerling zelf de koers mag bepalen van zijn of haar leerproces. Samen met een coach en vakdocenten werken aan jouw ontwikkeling, passend bij je eigen interesse en motivatie. Locatie: Het College Weert.

Leer- en ontwikkelingsproces met als doel het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden, die het mogelijk maken om een weloverwogen keuze te maken voor het vervolgonderwijs en succesvol in de maatschappij te functioneren.

Leerlingen in de atheneumbrugklas volgen het eerste jaar twee periodes Technasium ter oriëntatie. Hier maak je kennis met de fascinerende wereld van wetenschap en technologie. En dat betekent vooral veel doen! Je voert levensechte opdrachten uit voor het bedrijfsleven. Dit doe je aan de hand van het vak Onderzoeken & Ontwerpen; een combinatie van denken en doen in vakken zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek. Na het eerste leerjaar kun je kiezen voor de Technasiumstroom.

Het College Weert is een officiële Junior-TTO-school. Het TTO
onderwijs op onze school bestaat uit drie pijlers die op elkaar inwerken en elkaar versterken in een groeiproces: taalvaardigheid, wereldburgerschap en persoonsontwikkeling. De taalvaardigheid leer je doordat je meer dan de helft van de vakken in het Engels volgt. Op deze manier leer je heel snel vloeiend Engels spreken en begrijpen. Bilingual education gaat echter verder dan het leren van de Engelse taal. Tijdens de lessen ligt de nadruk op
internationale oriëntatie en je legt internationale contacten tijdens language and culture trips en exchange programs. Je ontwikkelt je eigen talenten bij theaterworkshops, speaking contests, team math challenge en sport clinics. Zo word je optimaal voorbereid op de internationale samenleving.

Op een veilige manier aan je talenten werken met een traject op maat, lesstof in minder lessen eigen maken, verrijkingsmodules, verrijkende activiteiten. Leerlingen met leer- en motivatieproblemen kunnen een traject 'leren leren' aangeboden krijgen. 

Het College is gecertificeerd als begaafdheidsprofielschool en biedt speciale programma's voor hoogbegaafde en meer begaafde leerlingen. Het BRAVO! College maakt gebruik van de faciliteiten en kennis van Het College. De atheneumleerlingen op het BRAVO! College worden in het eerste leerjaar, samen met de leerllingen van Het College, gescreend.

Graag met sport bezig? Extra sportlessen, waarvoor je regelmatig buiten de school sport. Naast de traditionele sporten, maak je ook nog eens kennis met veel verschillende niet-traditionele sporten zoals tennis, korfbal, golf, klimmen, circustechnieken, breakdance en nog veel meer.

Stimuleert de combinatie van studie en topsport door aangepast onderwijs te bieden.

Je bent creatief, vindt het leuk om te tekenen, schilderen, met mode bezig te zijn of aan toneel te doen. De Weerter scholen zijn creatieve scholen vol talenten die creatievelingen zoals jij weten te stimuleren en inspireren. Denk ook aan exposities, Van Horne Pop en het Muziekgala.

Samenwerking tussen de kunstvakken waardoor de leerlingen een verbinding tussen de vakken duidelijker gaan ervaren. Naast kennisoverdracht krijgen de leerlingen vakspecifieke vaardigheden. Tijdens de lessen ontdek je jouw talenten welke op een expressieve manier worden gepresenteerd. 

Voor iedereen met muziek als passie. Kennismaken met alle aspecten van muziek en de mogelijke vervolgopleidingen. Een aanvulling op de muzieklessen bij een muziekschool en/of privé-docent. Locatie: Philips van Horne.

De gelegenheid om je voor te bereiden op een internationale toekomst. In de lessen is er aandacht voor Europese en internationale oriëntatie. Tijdens de lessen Engels wordt alleen nog in het Engels gesproken. Je kunt deelnemen aan excursies en uitwisselingen met Europese partnerscholen en zelfs een week naar het buitenland voor het maken van het profielwerkstuk. 

Alle gymnasiumleerlingen krijgen op Het College in leerjaar 1,2 en 3 het vak wetenschapsoriëntatie (WON). Het is een vak dat de gymnasiumleerlingen op het lijf is geschreven: zelf echt wetenschappelijk onderzoek doen in kleine groepjes, onder begeleiding van een docent. 

Het College, de Philips van Horne, Het Kwadrant, het BRAVO! College en een aantal bedrijven in de regio Weert hebben afgesproken samen te werken op het gebied van o.a. stages en een betere aansluiting op het bedrijfsleven.

Vier jaar durende opleiding die je voorbereidt op het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) of de havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs).

De mavo heeft in leerjaar 2 een voorbereidend beroepsprogramma dienstverlening & producten. In leerjaar 3 en 4 volgen leerlingen het beroepsgerichte programma dienstverlening & producten met beroepsgerichte vakken in de richting:

  • economie & ondernemen
  • technologie & productontwikkeling
  • care & wellness
  • multimedia & design

met als doel een doorlopende leerlijn naar het MBO en een breder beeld van de beroepenmarkt. 

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs, oftewel havo, is het op één na hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs. De havo is een algemeen vormende, theoretische opleiding en geen beroepsopleiding. Het havo-diploma is een startkwalificatie. De opleiding duurt vijf jaar en leidt op tot het hoger beroepsonderwijs (hbo). Met een bewijs dat de eerste drie jaar goed zijn doorlopen, kan een leerling doorstromen naar een vakopleiding of een middenkaderopleiding in het mbo. Het havo-diploma geeft toegang tot het vwo en een havo-leerling kan deelnemen aan een versneld mbo-traject.

Koers is een vorm van onderwijs voor de onderbouw mavo, havo en vwo waarbij de leerling zelf de koers mag bepalen van zijn of haar leerproces. Samen met een coach en vakdocenten werken aan jouw ontwikkeling, passend bij je eigen interesse en motivatie. Locatie: Het College Weert.

De Philips van Horne heeft een 2-jarige brugklas mavo/havo. Deze brugklas is voor leerlingen waarover op de basisschool nog geen eenduidig mavo- of havo-advies gegeven kan worden. Je krijgt in deze brugklas twee jaar de tijd om te laten zien welke uitstroomrichting op dat moment het beste bij jou past.

Afgestemd onderwijs in een versterkte pedagogische  leeromgeving voor leerlingen met specifieke ondersteuningsvragen met een mavo en/of havo schooladvies plus het perspectief om uiterlijk in het derde jaar regulier voortgezet onderwijs te volgen; instroom via oranje route. 

Leer- en ontwikkelingsproces met als doel het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden, die het mogelijk maken om een weloverwogen keuze te maken voor het vervolgonderwijs en succesvol in de maatschappij te functioneren.

Het Technasium laat je kennis maken met de fascinerende wereld van wetenschap en technologie. En dat betekent vooral veel doen! Je voert levensechte opdrachten uit voor het bedrijfsleven. Dit doe je aan de hand van het vak Onderzoeken & Ontwerpen; een combinatie van denken en doen in vakken zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek. 

De technologieroute is ontwikkeld voor mavo-leerlingen die in een doorgaande leerlijn techniek door kunnen stromen naar mbo niveau 4. De leerling maakt kennis met technologie via een uitdagend curriculum. 

De Philips van Horne biedt de leerlingen van de havo de
mogelijkheid om Tweetalig Onderwijs (TTO) te volgen.
Een tweetalige opleiding sluit aan bij de internationale
ontwikkelingen in de samenleving, waarbij Engels
duidelijk dé wereldtaal is geworden. Kenmerken van
deze opleiding zijn: 50% van je lessen in het Engels,
internationalisering door middel van buitenlandse
reizen en uitwisselingen, erkende internationale
diploma’s (Anglia, Global perspectives en International
Baccalaureate) en een Engelstalig profielwerkstuk
waardoor je een echte wereldburger wordt die goed is
toegerust op zijn vervolgstudie!

Graag met sport bezig? Extra sportlessen, waarvoor je regelmatig buiten de school sport. Naast de traditionele sporten, maak je ook nog eens kennis met veel verschillende niet-traditionele sporten zoals tennis, korfbal, golf, klimmen, circustechnieken, breakdance en nog veel meer.

Twee keer in de week een 'extra' gymles en examen doen in het vak gym. In de les BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) ga je dieper in op verschillende bewegingsvaardigheden die je in de gewone gymles misschien al gehad hebt. Daarnaast krijg je sporten aangeboden die in de gewone gymles niet voorkomen.

Stimuleert de combinatie van studie en topsport door aangepast onderwijs te bieden.

Je bent creatief, vindt het leuk om te tekenen, schilderen, met mode bezig te zijn of aan toneel te doen. De Weerter scholen zijn creatieve scholen vol talenten die creatievelingen zoals jij weten te stimuleren en inspireren. Denk ook aan exposities, Van Horne Pop en het Muziekgala.

Voor iedereen met muziek als passie. Kennis maken met alle aspecten van muziek en de mogelijke vervolgopleidingen. Een aanvulling op de muzieklessen bij een muziekschool en/of privé-docent. Locatie: Philips van Horne.

Het College, de Philips van Horne, Het Kwadrant, het BRAVO! College en een aantal bedrijven in de regio Weert hebben afgesproken samen te werken op het gebied van o.a. stages en een betere aansluiting op het bedrijfsleven.

Het vmbo biedt diverse leerwegen in het voortgezet onderwijs die toeleiden naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Leerlingen die graag met hun handen werken en praktisch zijn ingesteld, kunnen de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg volgen. Buitenschools leren is een speerpunt.

In het schooljaar 2019-2020 is Het Kwadrant gestart met Koers-onderwijs voor basis- en kaderleerlingen. Leerlingen mogen zelf meer richting geven aan hun onderwijsproces en zijn meer eigenaar van het eigen leren. Binnen Koers werken ze samen met vakdocenten en coach aan hun ontwikkeling, die past bij hun eigen interesse en motivatie.

Unieke vmbo/mbo opleiding in samenwerking met Gilde opleidingen en het regionale bedrijfsleven. In zes of zeven jaar een vakdiploma Techniek mbo niveau 2 of 3 én een vmbo diploma. 

Een op maat gesneden programma met de nadruk op Wonen, Werken, Vrije Tijd en Burgerschap. Uitstroom naar arbeid of vervolgonderwijs mbo-entreeopleiding. 

(Tijdelijk) onderwijs voor leerlingen die in hun asielzoekersprocedure zitten. Lessen in o.a. Nederlandse taal, burgerschap, rekenen, gymnastiek en verzorging. 

Leer- en ontwikkelingsproces met als doel het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden, die het mogelijk maken om een weloverwogen keuze te maken voor het vervolgonderwijs en succesvol in de maatschappij te functioneren. 

Passie als kompas: leren vanuit eigen interesse en motivatie. Verbinding tussen persoonlijke interesses van de leerling, de maatschappij en het onderwijsleerproces. Talent en passie zijn binnen het Praktijkonderwijs sturend voor het leerproces. 

Voor iedereen met sport als passie. Een klas die naast de reguliere lessen lichamelijke opvoeding (LO), twee uur extra aan sport gerelateerde lessen (theorie en praktijk) krijgt aangeboden.

Stimuleert de combinatie van studie en topsport door aangepast onderwijs te bieden.

Een extra mogelijkheid voor leerlingen met een meer dan gemiddelde interesse voor een bepaalde discipline (beeldende kunst, fotografie, decor, theater, muziek, etc.) voor verdere verdieping en ontwikkeling. 

Voor alle leerlingen van LVO Weert met muziek als passie. Kennis maken met alle aspecten van muziek en de mogelijke vervolgopleidingen. Een aanvulling op de muzieklessen bij een muziekschool en/of privé-docent. De Musicline/VoCo-lessen worden voor alle leerlingen gegeven op de Philips van Horne.

Het College, de Philips van Horne, Het Kwadrant, het BRAVO! College en een aantal bedrijven in de regio Weert hebben afgesproken samen te werken op het gebied van o.a. stages en een betere aansluiting op het bedrijfsleven.