Kies een locatie

Sluit
Het Kwadrant
VMBO Basis, VMBO Kader, Vakmanschapsroute, Praktijkonderwijs (PRO)
Naar onderwijsaanbod
Sluit
Het College Weert
Atheneum, Gymnasium, KOERS
Naar onderwijsaanbod
Sluit
Philips van Horne
Tweejarige Mavo-Havo brugklas
Naar onderwijsaanbod
Sluit
Bravo! College cranendonck
VMBO Basis, VMBO Kader, Mavo, Havo, Atheneum, Techniekopleiding
Naar onderwijsaanbod
Bravo! College cranendonck
vmbo basis, vmbo kader, mavo, havo, atheneum, techniekopleiding
Het College Weert
atheneum, gymnasium, Koers
Het Kwadrant
vmbo basis, vmbo kader, vakmanschapsroute, praktijkonderwijs (PRO)
Philips van Horne
tweejarige mavo-havo brugklas

Met vmbo biedt diverse leerwegen in het voortgezet onderwijs die toeleiden naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Leerlingen die graag met hun handen werken en praktisch zijn ingesteld, kunnen de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg volgen. Leerlingen die meer theorie aankunnen, volgen meestal de gemengde of theoretische leerweg (mavo). Buitenschools leren is een speerpunt. 

Vier jaar durende opleiding die je voorbereidt op het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) of de havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs).

De mavo heeft in leerjaar twee een voorbereidend beroepsprogramma dienstverlening & producten. In leerjaar drie en vier volgen leerlingen het beroepsgerichte programma dienstverlening & producten met beroepsgerichte vakken in de richting economie en ondernemen, technologie & productontwikkeling, care & welness en multimedia & design met als doel een doorlopende leerlijn naar het MBO en een breder beeld van de beroepenmarkt. 

Havo- en atheneumleerlingen starten op het BRAVO! College in dakpanklassen. Twee niveau's zijn gegroepeerd in één klas. Bij voldoende aanmeldingen is er ook een aparte atheneum-brugklas. Leerlingen kunnen op het BRAVO! College drie jaar havo en twee jaar atheneum volgen. Daarna kunnen ze bij de Philips van Horne terecht voor havo en bij Het College voor atheneum. 

Unieke vmbo/mbo opleiding in samenwerking met mbo-opleidingen uit Brabant en Limburg en het regionale bedrijfsleven. In zes of zeven jaar een vakdiploma Techniek mbo niveau 2 of 3 én een vmbo diploma.

Leer- en ontwikkelingsproces met als doel het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden, die het mogelijk maken om een weloverwogen keuze te maken voor het vervolgonderwijs en succesvol in de maatschappij te functioneren.

Op een veilige manier aan je talenten werken met een traject op maat, lesstof in minder lessen eigen maken, verrijkingsmodules, verrijkende activiteiten. Leerlingen met leer- en motivatieproblemen kunnen een traject 'leren leren' aangeboden krijgen.

Het College is gecertificeerd als begaafdheidsprofielschool en biedt speciale programma's voor hoogbegaafde en meer begaafde leerlingen. Het BRAVO! College maakt gebruik van de faciliteiten en kennis van Het College. De atheneumleerlingen op het BRAVO! College worden in het eerste leerjaar, samen met de leerllingen van Het College, gescreend.

Twee keer in de week een 'extra' gymles en examen doen in het vak gym. In de les BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) ga je dieper in op verschillende bewegingsvaardigheden die je in de gewone gymles misschien al gehad hebt. Daarnaast krijg je sporten aangeboden die in de gewone gymles niet voorkomen.

Stimuleert de combinatie van studie en topsport door aangepast onderwijs te bieden. 

Je zit op het atheneum, je bent creatief, vindt het leuk om te tekenen, schilderen, met mode bezig te zijn of aan toneel te doen. De Weerter scholen zijn creatieve scholen vol talenten die creatievelingen zoals jij weten te stimuleren en inspireren. Denk ook aan exposities, Van Horne Pop en het Muziekgala.

Het atheneum is een vorm van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). Het atheneum duurt zes jaar. De exameneisen voor atheneum- en gymnasiumleerlingen zijn gelijk, alleen doen gymnasiasten ook eindexamen in ten minste één van de klassieke talen.

Iedere leerling doet examen in een of twee van de vier profielen:

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek


Er is ruimte om te werken in je eigen tempo en je kunt sneller door de lesstof gaan. Ook zijn er extra modules: de plusprogramma's.

Het gymnasium is een vorm van voorbereiden wetenschappelijk onderwijs (vwo). Hier volg je, naast de vakken van het atheneum, de vakken Latijn en Grieks. Daarnaast nemen we je mee naar de wondere wereld van kunst, cultuur en wetenschap uit de Klassieke Oudheid. 

Iedere leerling doet examen in een of twee van de vier profielen:

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek

Er is ruimte om te werken in je eigen tempo en je kunt sneller door de lesstof gaan. Ook zijn er extra modules: de plusprogramma's.

Koers is een vorm van onderwijs voor de onderbouw mavo, havo en vwo waarbij de leerling zelf de koers mag bepalen van zijn of haar leerproces. Samen met een coach en vakdocenten werken aan jouw ontwikkeling, passend bij je eigen interesse en motivatie. Locatie: Het College Weert.

Leer- en ontwikkelingsproces met als doel het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden, die het mogelijk maken om een weloverwogen keuze te maken voor het vervolgonderwijs en succesvol in de maatschappij te functioneren.

Leerlingen in de atheneumbrugklas volgen het eerste jaar twee periodes Technasium ter oriëntatie. Hier maak je kennis met de fascinerende wereld van wetenschap en technologie. En dat betekent vooral veel doen! Je voert levensechte opdrachten uit voor het bedrijfsleven. Dit doe je aan de hand van het vak Onderzoeken & Ontwerpen; een combinatie van denken en doen in vakken zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek. Na het eerste leerjaar kun je kiezen voor de Technasiumstroom.

Op Het College kunnen leerlingen van zowel het atheneum als het gymnasium kiezen voor het Tweetalig Onderwijs. Bij Tweetalig Onderwijs volgen de leerlingen in de onderbouw de meeste lessen in het Engels. Niet alleen de taal is belangrijk, ook het leren over de internationale samenleving en de persoonsontwikkeling staat centraal. Dit gebeurt in de lessen zelf, maar ook door samenwerking met leerlingen in andere landen en door buitenlandse reizen. Daarnaast nemen ze ook deel aan veel Engelstalige activiteiten en workshops. In de bovenbouw kunnen leerlingen een Cambridge certificaat behalen, waardoor zij beter zijn toegerust op hun vervolgstudie en een opleiding in het buitenland. Het tweetalig atheneum/gymnasium is bestemd voor leerlingen die gebaat zijn bij een extra uitdaging en een ambitie hebben de Engelse taal op een hoog niveau te willen beheersen. Voorwaarde voor toelating tot het tweetalig atheneum/gymnasium is een eenduidig vwo-advies.

Op een veilige manier aan je talenten werken met een traject op maat, lesstof in minder lessen eigen maken, verrijkingsmodules, verrijkende activiteiten. Leerlingen met leer- en motivatieproblemen kunnen een traject 'leren leren' aangeboden krijgen. 

Het College is gecertificeerd als begaafdheidsprofielschool en biedt speciale programma's voor hoogbegaafde en meer begaafde leerlingen. Het BRAVO! College maakt gebruik van de faciliteiten en kennis van Het College. De atheneumleerlingen op het BRAVO! College worden in het eerste leerjaar, samen met de leerllingen van Het College, gescreend.

Stimuleert de combinatie van studie en topsport door aangepast onderwijs te bieden.

Je bent creatief, vindt het leuk om te tekenen, schilderen, met mode bezig te zijn of aan toneel te doen. De Weerter scholen zijn creatieve scholen vol talenten die creatievelingen zoals jij weten te stimuleren en inspireren. Denk ook aan exposities, Van Horne Pop en het Muziekgala.

Samenwerking tussen de kunstvakken waardoor de leerlingen een verbinding tussen de vakken duidelijker gaan ervaren. Naast kennisoverdracht krijgen de leerlingen vakspecifieke vaardigheden. Tijdens de lessen ontdek je jouw talenten welke op een expressieve manier worden gepresenteerd. 

Alle gymnasiumleerlingen krijgen op Het College in leerjaar 1,2 en 3 het vak wetenschapsoriëntatie (WON). Het is een vak dat de gymnasiumleerlingen op het lijf is geschreven: zelf echt wetenschappelijk onderzoek doen in kleine groepjes, onder begeleiding van een docent. 

Vier jaar durende opleiding die je voorbereidt op het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) of de havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs).

De mavo heeft in leerjaar 2 een voorbereidend beroepsprogramma dienstverlening & producten. In leerjaar 3 en 4 volgen leerlingen het beroepsgerichte programma dienstverlening & producten met beroepsgerichte vakken in de richting:

 • economie & ondernemen
 • technologie & productontwikkeling
 • care & wellness
 • multimedia & design

met als doel een doorlopende leerlijn naar het MBO en een breder beeld van de beroepenmarkt. 

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs, oftewel havo, is het op één na hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs. De havo is een algemeen vormende, theoretische opleiding en geen beroepsopleiding. Het havo-diploma is een startkwalificatie. De opleiding duurt vijf jaar en leidt op tot het hoger beroepsonderwijs (hbo). Met een bewijs dat de eerste drie jaar goed zijn doorlopen, kan een leerling doorstromen naar een vakopleiding of een middenkaderopleiding in het mbo. Het havo-diploma geeft toegang tot het vwo en een havo-leerling kan deelnemen aan een versneld mbo-traject.

Koers is een vorm van onderwijs voor de onderbouw mavo, havo en vwo waarbij de leerling zelf de koers mag bepalen van zijn of haar leerproces. Samen met een coach en vakdocenten werken aan jouw ontwikkeling, passend bij je eigen interesse en motivatie. Locatie: Het College Weert.

Bij de Philips van Horne worden alle leerlingen geplaatst in een tweejarige heterogene brugklas. Gedurende de tweejarige heterogene brugklas heb je de tijd om te laten zien welke uitstroomrichting op dat moment het best passend is voor jou. Aan het einde van leerjaar 2 word je bevorderd naar mavo 3 of havo 3.

Leer- en ontwikkelingsproces met als doel het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden, die het mogelijk maken om een weloverwogen keuze te maken voor het vervolgonderwijs en succesvol in de maatschappij te functioneren.

Twee keer in de week een 'extra' gymles en examen doen in het vak gym. In de les BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) ga je dieper in op verschillende bewegingsvaardigheden die je in de gewone gymles misschien al gehad hebt. Daarnaast krijg je sporten aangeboden die in de gewone gymles niet voorkomen.

Stimuleert de combinatie van studie en topsport door aangepast onderwijs te bieden.

Je bent creatief, vindt het leuk om te tekenen, schilderen, met mode bezig te zijn of aan toneel te doen. De Weerter scholen zijn creatieve scholen vol talenten die creatievelingen zoals jij weten te stimuleren en inspireren. Denk ook aan exposities, Van Horne Pop en het Muziekgala.

Het vmbo biedt diverse leerwegen in het voortgezet onderwijs die toeleiden naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Leerlingen die graag met hun handen werken en praktisch zijn ingesteld, kunnen de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg volgen. Buitenschools leren is een speerpunt.

Unieke vmbo/mbo opleiding in samenwerking met Gilde opleidingen en het regionale bedrijfsleven. In zes of zeven jaar een vakdiploma Techniek mbo niveau 2 of 3 én een vmbo diploma. 

Een op maat gesneden programma met de nadruk op Wonen, Werken, Vrije Tijd en Burgerschap. Uitstroom naar arbeid of vervolgonderwijs mbo-entreeopleiding. 

(Tijdelijk) onderwijs voor leerlingen die in hun asielzoekersprocedure zitten. Lessen in o.a. Nederlandse taal, burgerschap, rekenen, gymnastiek en verzorging. 

Leer- en ontwikkelingsproces met als doel het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden, die het mogelijk maken om een weloverwogen keuze te maken voor het vervolgonderwijs en succesvol in de maatschappij te functioneren. 

Passie als kompas: leren vanuit eigen interesse en motivatie. Verbinding tussen persoonlijke interesses van de leerling, de maatschappij en het onderwijsleerproces. Talent en passie zijn binnen het Praktijkonderwijs sturend voor het leerproces. 

Stimuleert de combinatie van studie en topsport door aangepast onderwijs te bieden.

Een extra mogelijkheid voor leerlingen met een meer dan gemiddelde interesse voor een bepaalde discipline (beeldende kunst, fotografie, decor, theater, muziek, etc.) voor verdere verdieping en ontwikkeling. 

Het College, de Philips van Horne, Het Kwadrant, het BRAVO! College en een aantal bedrijven in de regio Weert hebben afgesproken samen te werken op het gebied van o.a. stages en een betere aansluiting op het bedrijfsleven.