Mavo

De mavo bereidt je optimaal voor op je toekomst. Naast het theoretisch gerichte karakter is er veel aandacht voor loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). Structuur, een leerlinggerichte leeromgeving en resultaatgericht werken vormen de basis voor een optimaal leerklimaat. Een eigen docententeam maakt het onderwijs persoonlijker. In de bovenbouw bereid je je voor op doorstroom naar het mbo of doorstroom naar de havo. Naast het schoolprogramma, is er aandacht voor stages en meeloopdagen.

Mavo-leerlingen die door een leerachterstand of andere omstandigheden extra hulp nodig hebben, kunnen leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) volgen.


De mavo wordt aangeboden op het BRAVO! College Cranendonck en de Philips van Horne.