Philips van Horne


De Philips van Horne is een school voor mavo en havo. Een veilige school met een warme sfeer waar je leert op een prettige manier zelfstandig te worden. De doelstelling van de school is leerlingen helpen bij hun voorbereiding op een vervolgstudie of een plaats in de maatschappij. De school legt in haar onderwijs sterk het accent op de begeleiding van de leerlingen, met veel aandacht voor de individualiteit van elke leerling. Het onderwijs is niet alleen gericht op het behalen van een diploma, maar ook op de vorming tot volwassene. De school daagt je uit om het beste uit jezelf te halen en daar trots op te zijn. 

 
Leerlingen met een advies mavo (vmbo-t), mavo-havo, havo of havo-vwo kunnen zich aanmelden op de Philips van Horne. Alle leerlingen starten hun opleiding met een tweejarige brugperiode. Er zijn drie type brugklassen: mavo, mavo/havo en havo. 

Klik hier om naar de website van de Philips van Horne te gaan