Aanmelden schooljaar 2021-2022

In de komende weken zullen de leerlingen van groep 8 een belangrijke stap zetten: de keuze voor een school voor het voortgezet onderwijs. Een nieuwe school, een nieuwe leeromgeving, nieuwe vrienden, een spannende stap! Zit jij in groep 8 en heb je al een keuze gemaakt? Op de scholen van LVO Weert ben je van harte welkom!


Digitaal aanmelden

Vanwege de huidige coronamaatregelen verloopt de aanmelding anders dan jullie van ons gewend zijn. Aanmelden op één van onze scholen kan digitaal van maandag 1 maart (09:00 uur) t/m dinsdag 9 maart 2021. Alléén de leerlingen die zich willen aanmelden voor het Praktijkonderwijs of de Internationale Schakelklas (ISK) op Het Kwadrant worden samen met hun ouders persoonlijk uitgenodigd. Hebben jullie hier vragen over? Neem dan contact op met Het kwadrant via telefoonnummer 0495-513666.


Hoe werkt het digitaal aanmelden?

Op de websites van onze scholen staat op de homepage een button ‘Aanmelden’. Door hier op te klikken, kom je op de aanmeldpagina van de betreffende school. Houd het advies van de basisschool en het Burger Servicenummer van de leerling bij de hand en ga vervolgens naar het online aanmeldformulier. Leerlingen van Koers schrijven bovendien nog een motivatiebrief. Meer informatie hierover staat vermeld op de aanmeldpagina van Koers. Uiteraard kun je ook bij het digitaal aanmelden aangeven bij wie je graag in de klas wilt komen. Wij proberen hier bij de indeling van de klassen zoveel als mogelijk rekening mee te houden.


Ondersteuning

Lukt het aanmelden niet of hebben jullie ondersteuning nodig? Op dinsdag 9 maart zijn alle scholen van 19:00 tot 21:00 uur bereikbaar voor alle ouders/verzorgers en leerlingen die tijdens het aanmelden tegen problemen aanlopen. De scholen zijn bereikbaar via het algemene nummer van de school.


Na 9 maart pas advies?

De basisscholen hebben tot en met 15 maart de tijd voor het voeren van de adviesgesprekken. Mochten jullie het adviesgesprek op dinsdag 9 maart nog niet gehad hebben, dan kunnen jullie gebruik maken van het extra aanmeldmoment op maandag 15 en dinsdag 16 maart. Het formulier is deze dagen wederom te vinden via de website van de betreffende school. Ook deze dagen kan overdag telefonisch om ondersteuning gevraagd worden via het algemene nummer van de school.


Aanbod scholen

We hebben het aanbod van de scholen hier onder nog eens kort samengevat: 


BRAVO! College 
Aanmelden op het BRAVO! College Cranendonck kan voor de vierjarige mavo, de eerste twee leerjaren van vmbo-basis, vmbo-kader en atheneum en de eerste drie leerjaren van de havo. Tevens kunnen basis-, kader- en mavo-leerlingen zich aanmelden voor de technische opleiding BIVAK.


Het Kwadrant
Leerlingen die starten met vmbo-basis, vmbo-kader, Praktijkonderwijs, Internationale Schakelklas (ISK) of de vakmanschapsroute (zesjarige techniekopleiding) kunnen zich aanmelden op Het Kwadrant. Het Kwadrant biedt voor de BK-leerlingen tevens Koers-onderwijs aan. 


Philips van Horne
Aanmelden op de Philips van Horne kan voor mavo, havo en de initiatiefklassen. Op de Philips van Horne zitten alle leerlingen het eerste en tweede leerjaar in een tweejarige heterogene brugklas. Gedurende deze twee leerjaren heb je alle mogelijkheden om te laten zien welk niveau het beste bij jou past.


Het College en Koers 
Aanmelden op Het College kan voor atheneum, atheneum TTO, gymnasium, gymnasium TTO en Koers. Let wel: voor het schooljaar 2021-2022 wordt er een maximum aantal leerlingen toegelaten tot het Koers onderwijs. Meer informatie over de instroom kun je vinden op de website van Koers: https://www.koersweert.nl/groep-7-8/aanmelden.


Kennismakingsavonden

Heb je je op één van onze scholen aangemeld? Dan maak je vóór de zomervakantie kennis met je mentor/coach en medeleerlingen. Deze kennismakingsavonden zijn vooralsnog op maandag 7 juni op Het Kwadrant en het BRAVO! College en op maandag 7 en dinsdag 8 juni op de Philips van Horne en Het College/Koers. We hopen dat de coronamaatregelen het tegen die tijd toelaten om jullie eindelijk eens jullie toekomstige school te laten zien!