Tweetalig Onderwijs

Tweetalig Onderwijs (TTO) houdt in dat bij niet-talenvakken zoals bijvoorbeeld geschiedenis en biologie Engels als instructie- en communicatietaal wordt gebruikt. In een tweetalige klas spreken docenten en leerlingen in principe dus geen Nederlands, maar Engels. TTO heeft twee belangrijke doelen: het vergroten van de taalbeheersing van leerlingen en het verkrijgen van een internationale oriëntatie. Bij de Tweetalige stroom hoort ook een internationaal buitenlesprogramma.

In de bovenbouw kunnen leerlingen een Cambridge certificaat behalen, waardoor zij beter zijn toegerust op hun vervolgstudie en een opleiding in het buitenland. Het tweetalig atheneum/gymnasium is bestemd voor leerlingen die gebaat zijn bij een extra uitdaging en een ambitie hebben de Engelse taal op een hoog niveau te willen beheersen. Voorwaarde voor toelating tot het tweetalig atheneum/gymnasium is een eenduidig vwo-advies.

 
Het Tweetalig Onderwijs en Internationaal Baccalaureaat wordt aangeboden op het atheneum en gymnasium van Het College Weert.