Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Loopbaanleren is de rode draad van het opleiden van leerlingen binnen het vmbo-onderwijs op Het Kwadrant. Loopbaanleren is meer dan een vak dat enkele uren is ingeroosterd. Het zijn vaste uren die worden ingezet voor loopbaanleren.

Loopbaanleren heeft als doel om jou de competenties te laten ontwikkelen om een succesvolle volgende stap te maken naar vervolgonderwijs of werk. Loopbaanleren stelt jou centraal. Je spreekt regelmatig met de docent over jouw loopbaan. Jij maakt op basis van jouw interesse keuzes binnen het programma, zolang dit past binnen het kader van het examen.

Loopbaanleren betekent dat je zoveel mogelijk buiten de school ervaring opdoet. In de school wordt waar mogelijk de verbinding tussen theorie en praktijk gelegd. Loopbaanleren vindt plaats binnen een onderwijsleeromgeving die recht doet aan de interesses van leerlingen.

Op Het Kwadrant heeft loopbaanoriëntatie en –begeleiding een prominente plek binnen het onderwijs. Ook op de andere Weerter scholen word je begeleid in je persoonlijke loopbaan.