Koers

LVO biedt tevens het onderwijsconcept Koers aan. Een vorm van onderwijs voor de onderbouw mavo, havo en atheneum waarbij je zelf richting geeft aan en zelf eigenaar bent van je eigen leerproces. Kernwoorden zijn: keuze, ruimte, structuur en coaching. Binnen Koers werken leerlingen en docenten met elkaar samen, willen leerlingen graag leren, uitgaande van hun eigen interesses en kwaliteiten. Koers is gehuisvest op Het College Weert. 


Koers

Binnen Koers werken vakdocenten en leerlingen samen aan een brede ontwikkeling van de leerling, waarbij zoveel mogelijk uitgegaan wordt van de kwaliteiten en interesses van de leerling. Daarbij is het van belang dat de leerling keuzemogelijkheden heeft. Gedurende zijn hele Koersloopbaan heeft een leerling dezelfde coach; deze is verantwoordelijk voor de algemene begeleiding van het leerproces en minder voor de vakinhoudelijke. Dit alles gebeurt in een omgeving die inspirerend werkt en veel minder regulerend.

 


Ben jij iemand die die graag de ruimte krijgt om de dingen te doen die je graag wilt doen? Die graag zelf bepaalt op welke manier je over een onderwerp wilt leren? Dan is Koers iets voor jou!


Aanmelden

Aanmelden kan tijdens de aanmeldweek van maandag 25 t/m vrijdag 29 maart 2024. Je meldt je aan op Het College. Na de aanmelding plannen we met jou en jouw ouders/verzorgers een persoonlijk gesprek. De leerlingen die niet worden toegelaten tot het Koers onderwijs, worden geplaatst op het reguliere onderwijs.

Voor schooljaar 2024-2025 wordt er geen maximum gesteld aan het aantal leerlingen dat toegelaten wordt tot het Koers onderwijs.


Meer weten? Op www.koersweert.nl vindt u meer informatie.