Topsport Talentschool

Middel-1.pngDe scholen van LVO Weert zijn Topsport Talentscholen, scholen die speciale begeleiding biedt voor toptalenten op het gebied van sport. LVO Weert motiveert en stimuleert topsporters door ze aangepast onderwijs te bieden, waardoor ze hun studie en topsport kunnen combineren. Deze begeleiding krijg je vanaf het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. Voor deze begeleiding werkt LVO Weert samen met Limburg Sport; één van de twaalf regionale Olympische Steunpunten en het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport, voorheen bekend als Stichting LOOT, dat sinds 1991 scholen ondersteunt die de combinatie van onderwijs en topsport voor sporters met een NOC*NSF-status mogelijk maken.


Aangepast onderwijs

Topsport vraagt veel tijd aan trainingen, wedstrijden en reizen. De scholen bieden daarom extra faciliteiten. Welke faciliteiten je krijgt, hangt af van wat je als sporter nodig hebt. Maatwerk daar gaat het om. Faciliteiten die je als sporttalent kunt krijgen, zijn:

  • Een flexibel rooster dat ruimte laat voor trainingen en wedstrijden.
  • (Gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken.
  • Uitstel of vermindering van huiswerk.
  • Voorzieningen om achterstanden door afwezigheid i.v.m. trainingen en wedstrijden, weg te werken.
  • Uitstel of aanpassing van repetities, schoolonderzoeken en/of schoolexamens.
  • Begeleiding van de Topsport coördinator.
  • Gespreid examen over twee schooljaren.
  • Bemiddeling sportaccommodatie.


Toelatingsvoorwaarden

Het NOC*NSF heeft met de sportbonden criteria opgesteld voor het toekennen van de talentenstatus, welke recht geeft op topsport-faciliteiten. Deze zgn. talentenprofielen zijn gebaseerd op een leeftijdsprofiel, programmaprofiel en prestatieprofiel. Er zijn drie talentenstatussen: belofte, nationaal talent en internationaal talent.

Alleen leerlingen die in het bezit zijn van zo'n talentenstatus, toegekend door de sportbond, hebben recht op topsport-faciliteiten. De leerlingen die niet (meer) officieel aan de criteria voldoen, maar wel in het bezit zijn van een topsportpas gegeven door Limburg Sport, blijfen de scholen binnen de wettelijke regels zoveel mogelijk faciliteiten bieden. Via de coördinatoren van de scholen kan een aanvraag worden ingediend om als Topsport Talent-leerling te worden toegelaten.

Op alle scholen van LVO Weert kun je in aanmerking komen voor de topsport status en gebruik maken van de faciliteiten die de Topsport Talentscholen bieden. Meer info? Kijk op www.evot.nl.

logoEvo.png