Topsport Talentschool

Op een Topsport Talentschool krijgen geïndiceerde toptalenten in sport de kans om hun topsportcarrière te combineren met hun schoolcarrière. Op een gewone middelbare school is het vaak lastig om sport te combineren met school, zonder dat de resultaten er onder lijden. Op een Topsport Talentschool krijgen geïndiceerde talenten de mogelijkheid om het schooldiploma op het voor hen hoogst haalbare niveau te halen, náást alle trainingsarbeid die verricht moet worden.

Topsport vraagt veel tijd aan trainingen, wedstrijden en vooral reizen. Een Topsport Talentschool houdt rekening met jouw sportactiviteiten door extra faciliteiten aan te bieden. Welke faciliteiten je krijgt, hangt af van wat je als sporter nodig hebt. De scholen passen maatwerk toe voor elk geïndiceerd talent.

De toekenning van de LOOT-status is gekoppeld aan de talentendatabase van NOC*NSF. Deze NOC*NSF wordt gevuld door de sportbonden; zij leveren de namen van hun talenten aan bij NOC*NSF. Als je van jouw sportbond de status van [B] Belofte, [NT] Nationaal Talent of [IT] Internationaal Talent hebt gekregen, dan kom je in aanmerking voor de LOOT-faciliteiten. Deze LOOT-faciliteiten zijn uiteraard alleen verkrijgbaar op Topsport Talentschool.

Op alle scholen van LVO-Weert kun je in aanmerking komen voor de topsport status en gebruik maken van de faciliteiten die de Topsport Talentscholen bieden.