Praktijkonderwijs


Vmbo-leerlingen die grote leerachterstanden hebben en door andere omstandigheden extra hulp nodig hebben, kunnen terecht bij het praktijkonderwijs. Het praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs die leerlingen voorbereidt op de arbeidsmarkt. Het is bedoeld voor leerlingen die naar verwachting geen vmbo-diploma kunnen halen. Praktijkonderwijs duurt 5 of 6 jaar en leren doen de leerlingen vooral in de praktijk. Als ze het praktijkonderwijs hebben doorlopen, ontvangen ze het getuigschrift praktijkonderwijs.

Het praktijkonderwijs wordt aangeboden op Het Kwadrant.