VMBO basisberoepsgerichte leerweg

Een leerweg is de route die een leerling volgt vanaf de onderbouw in het vmbo naar het onderwijs dat daarop aansluit. De keuze voor een leerweg heeft te maken met de manier van leren: meer theoriegericht of meer praktisch. De basisberoepsgerichte leerweg bereidt uitsluitend voor op de basisberoepsopleidingen in het mbo (niveau 2). Deze leerweg kan een leerling kiezen als hij heel praktisch is ingesteld. Een leerling kan in deze leerweg een leer-werktraject volgen (leren en werken). Een groot deel van het onderwijs volgt hij buiten school in een leerbedrijf.

Leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg volgen onderwijs in kleine groepen. Zij volgen lessen in een eigen, beschermde omgeving. De leerlingen krijgen individuele ondersteuning van mentoren en vakdocenten om te werken aan eventuele didactische achterstanden.

Vmbo-leerlingen die door een leerachterstand of andere omstandigheden extra hulp nodig hebben, kunnen leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) volgen. Voor leerlingen die naar verwachting geen diploma kunnen halen, is er praktijkonderwijs.

De vmbo basisberoepsgerichte leerweg wordt aangeboden op Het Kwadrant. Op het BRAVO! College kun je een vmbo-diploma behalen binnen het profiel Dienstverlening & Producten.