Veelgestelde vragen

De komende jaren veranderen er een aantal zaken in het Weerter Voortgezet Onderwijs. Hieronder een opsomming van de veranderingen in de vorm van een lijst met veelgestelde vragen. De onderstaande antwoorden gelden voor leerlingen die op dit moment in groep 8 zitten.


Ik heb van mijn basisschool het advies vmbo-basis of vmbo-kader. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies VMBO-basis en VMBO-kader melden zich aan op de Het Kwadrant of BRAVO! College Cranendonck. Beide scholen bieden de sectoren techniek, zorg & welzijn, economie en leren & werken. Op Het Kwadrant wordt tevens een zesjarige techniekopleiding aangeboden in samenwerking met Gilde Opleidingen en het bedrijfsleven. Deze opleiding is speciaal bedoeld voor leerlingen die een sterke voorkeur hebben voor techniek. BRAVO! College Cranendonck biedt alleen de eerste twee leerjaren van VMBO-B/K, de leerlingen vervolgen hun studie aan Het Kwadrant.


Ik heb van mijn basisschool het advies mavo/vmbo-t. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies MAVO (VMBO-T) melden zich aan op de Philips van Horne of BRAVO! College Cranendonck. Beiden bieden een 4-jarige Mavo met alle sectoren.

 

Ik heb van mijn basisschool het advies havo. Waar kan ik mij aanmelden? Leerlingen met het advies havo melden zich aan op de Philips van Horne.

Leerlingen met een advies HAVO melden zich aan op de Philips van Horne of BRAVO! College Cranendonck. Het BRAVO! College biedt alleen de eerste twee leerjaren van HAVO in een gecombineerde HAVO/Atheneum-brugklas. De leerlingen vervolgen hun studie aan de Philips van Horne.


Ik heb van mijn basisschool het advies atheneum/vwo. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies Atheneum melden zich aan op Het College Weert of BRAVO! College Cranendonck. Het BRAVO! College biedt alleen de eerste twee leerjaren van het Atheneum in een gecombineerde HAVO/Atheneum-brugklas. De leerlingen vervolgen hun studie aan Het College Weert.


Ik heb van mijn basisschool het advies Gymnasium. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies Gymnasium melden zich aan op Het College Weert.


Welke brugklassen hebben de verschillende locaties?

  • Het Kwadrant: 1 VMBO-basis, VMBO-kader en daarnaast het Praktijkonderwijs en de zesjarige Techniekopleiding.
  • Philips van Horne: 1 MAVO, 1 HAVO, 1 HAVO-TTO
  • Het College Weert: 1 Atheneum, 1 Atheneum-TTO, 1 Gymnasium en 1 Gymnasium-TTO. Bij voldoende aanmeldingen wordt er een aparte klas 1 Atheneum-TTO en 1 Gymnasium-TTO gemaakt.
  • BRAVO! College Cranendonck: VMBO-basis/kader gecombineerd, 1 MAVO, 1 HAVO/Atheneum.

 

Volgt het Voortgezet Onderwijs altijd het advies van de basisschool op?

Het basisonderwijs geeft een advies, het Voortgezet Onderwijs is verantwoordelijk voor de plaatsing. Als blijkt dat het advies van de basisschool afwijkt van wat aan informatie over een leerling beschikbaar is (Cito, leerlingendossier) neemt het VO contact op met de basisschool om samen te bepalen wat de beste vervolgopleiding is.


Ik wil Tweetalig Onderwijs (TTO) volgen. Op welke locaties is dit mogelijk?

TTO is alleen mogelijk op HAVO en VWO. HAVO-leerlingen die TTO willen volgen, melden zich aan op de Philips van Horne. Atheneum- en Gymnasiumleerlingen die TTO willen volgen, melden zich aan op Het College Weert. TTO is niet mogelijk in Budel.


Ik wil Technasium doen. Op welke locaties kan dit?

Het Technasium is alleen mogelijk op HAVO en VWO. HAVO-leerlingen die het Technasium willen volgen, melden zich aan op de Philips van Horne. Atheneum- en Gymnasiumleerlingen die het Technasium willen volgen, melden zich aan op Het College Weert. Het Technasium is eveneens mogelijk in Budel.


Waar kan ik als topsporter terecht en waar kan ik extra sporten als ik dat leuk vind?

Topsporttalenten krijgen een persoonlijk gesprek. Iedereen die het verder leuk vindt om extra te sporten, kan terecht op alle scholen in Weert en Cranendonck. Op deze scholen worden speciale sportklassen aangeboden.


Welke locaties hebben programma’s voor meer begaafde leerlingen?

Zowel de Philips van Horne als Het College Weert bieden speciale programma's voor hoogbegaafde en meer begaafde leerlingen. Het College is daarnaast gecertificeerd als begaafdheidsprofielschool.


Hoe zit het met aanmelden?

De aanmeldingsavonden zijn op 12 en 13 maart 2018 (19:00-21:00 uur).

Voor het aanmelden zijn de volgende documenten nodig:

  • Een kopie (voor- en achterkant) van een geldig identiteitsbewijs van het kind of van de ouder waar het kind staat bijgeschreven (óf een uittreksel van het bevolkingsregister).
  • Het BSN-nummer van het kind.
  • Adviesformulier VO van de basisschool.


Kennismakingsavonden nieuwe leerlingen: 11 en 12 juni 2018