Wetenschapsoriëntatie

Het vak Wetenschapsoriëntatie (WO) is erop gericht om leerlingen in een vroeg stadium actief kennis te laten maken met de praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Deze praktijk betreft niet alleen de exacte vakken, maar juist ook de zogenoemde alfa- en gammawetenschappen. De doelstelling hierbij is onder meer leerlingen kennis te laten maken met het ontstaan van kennis en wetenschap, maar ook het aanleren van een onderzoek gerichte attitude.

Het vak wetenschapsoriëntatie wordt aangeboden aan de gymnasiasten op Het College Weert.